دانشنامه جامع موضوعی معارف قرآن (1)
36 بازدید
نقش: مدیر پروژه
نوع : نرم افزار
زبان : فارسی
این دانشنامه شامل : روش نوین در ارائه مفاهیم و معارف قرآن: 3000 موضوع اصلی و بیش از 130000 موضوعی فرعی 65000هزار فیش چهار ترجمه قرآن شان نزول تجزیه کلمات قرآن عبارات مشترک قرآن تفسیر راهنما