دانشنامه جامع موضوعی معارف قرآن (1)
30 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مسول برنامه نویسی و اطلاع رسانی مرکز فرهنگ و معارف
زبان : فارسی
این دانشنامه شامل : زمینه سار موضوع نگاری تفسیر با : 000/3 موضوع اصلی و بیش از 000/130 موضوعی فرعی 000/65 هزار فیش چهار ترجمه قرآن شان نزول تجزیه کلمات قرآن عبارات مشترک قرآن تفسیر راهنما